BI LASER S600 PRO TIRTIM

18.000.000
Thương hiệu:Tirtim
Mã sản phẩm: Tirtim-s600-pro
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2021
Công suất: 100W

BI LASER S600 TIRTIM

18.000.000
Thương hiệu:Tirtim
Mã sản phẩm: Tirtim S600
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 3.0 Inch
Công suất: 90W

BI LASER L93 HENVVEI

43.000.000
Thương hiệu:Henvvei
Mã sản phẩm: Henvvei L93
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 3.0 Inch
Công suất: 105W

BI LASER L92 PRO HENVVEI

37.000.000
Thương hiệu:Henvvei
Mã sản phẩm: Henvvei L92 Pro
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 2.5 Inch
Công suất: 100W

BI LASER L92 HENVVEI

27.000.000
Thương hiệu:Henvvei
Mã sản phẩm: Henvvei L92
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 2.5 Inch
Công suất: 95W

BI LASER L91 HENVVEI

21.000.000
Thương hiệu:Henvvei
Mã sản phẩm: Henvvei-L91
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 2.5 Inch
Công suất: 90W

BI LASER TITAN PLATINUM

1.500.000.000
Thương hiệu:Titan
Mã sản phẩm: platinum-laser
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2021
Công suất: 70W

BI LASER X-LIGHT V30L ULTRA

18.000.000
Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: V30L Ultra
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 3.0 Inch
Công suất: 80W
-19%

BI LASER X-LIGHT V20L ULTRA

16.000.000 13.000.000
Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: X-Light V20L
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 3.0 Inch
Công suất: 65W
-18%

BI LASER X-LIGHT V20L

14.000.000 11.500.000
Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: X-Light V20L
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 3.0 Inch
Công suất: 65W
-23%

BI LASER X-LIGHT V10L ULTRA

13.500.000 10.500.000
Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: V10L Ultra
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 3.0 Inch
Công suất: 70W

BI LED S450 TIRTIM

8.000.000
Thương hiệu:Tirtim
Mã sản phẩm: Tirtim S450
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 3.0 Inch
Công suất: 65W

BI LED L90 HENVVEI

14.500.000
Thương hiệu:Henvvei
Mã sản phẩm: Henvvei L90
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2021
Công suất: 100W

BI LED TITAN PLATINUM

9.000.000
Thương hiệu:Titan
Mã sản phẩm: platinum-led
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2021
Công suất: 70W

BI LED TITAN GOLD PLUS

7.000.000
Thương hiệu:Titan
Mã sản phẩm: gold-plus
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Công suất: 55W

BI LED X-LIGHT V20- Moto

5.800.000
Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: V20-MOTO
Bảo hành: 24 Tháng
Năm sản xuất: 2021
Công suất: 60W

BI LED X-LIGHT V20- 2021

7.500.000
Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: x-lightv20
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Công suất: 60W

BI LED X-LIGHT V30 ULTRA

10.500.000
Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: V30 Ultra
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 3.0 Inch
Công suất: 90W

BI LED X-LIGHT V20 ULTRA

8.500.000
Thương hiệu:X-Light
Mã sản phẩm: V20 Ultra
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 3.0 Inch
Công suất: 60W

BI LED GLED X PRO

10.000.000
Thương hiệu:GTR
Mã sản phẩm: G-Led X Pro
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 3.0 Inch
Công suất: 65W

BI LED GTR PREMIUM

7.500.000
Thương hiệu:GTR
Mã sản phẩm: G-Led Premium
Bảo hành: 36 Tháng
Năm sản xuất: 2020
Kích thước: 3.0 Inch
Công suất: 60W